MEDICINSK FOTVÅRD

GKS

Föreläsning/information i ämnet Hand- och fotsyndrom (HFS)

För vårdpersonal

Jag arbetar med medicinsk fotvård, har avtal med Region Stockholm  och tar emot remisser för fotsjukvård.

2017 var jag med i en referensgrupp på Radiumhemmet KS/Solna där vi utarbetade ett PM samt patientinformation angående s.k. Hand- och fotsyndrom (HFS). Vi kunde konstatera att ett problem inom cancervården är att många patienter får bristfällig information om hur symtom på Hand- och fotsyndrom bör förebyggas och behandlas. Hand- och fotsyndrom innebär framför allt att hud på handflator och fotsulor drabbas, samt att naglar och nerver påverkas.

Symptomen kan yttra sig i rodnad, ömhet, smärta, fjällande hud, blåsbildning, nagellossning och nageltrång samt en brännande och stickande upplevelse i det angripna området.

Hand- och fotsyndrom kan i vissa fall utgöra en dosbegränsande faktor i fråga om ordinerad dos eller i värsta fall måste patienten avbryta behandlingen helt. Dessa patienter kommer till oss för fotsjukvård och handsjukvård med remiss. Vi ser fortfarande att vårdpersonalen behöver bli bättre på att ge information till patienter med Hand- och fotsyndrom.

Jag kommer gärna till er klinik och håller en föreläsning om Hand- och fotsyndrom (HFS).

(Arvode efter överenskommelse)

 

Vid intresse skicka ett mail!

Med vänliga hälsningar

Lena Honkanen medicinsk fotvårdsspecialist