MEDICINSK FOTVÅRD

GKSRemiss handsjukvård


Hand- och fotsyndrom (HFS) 

Biverkningar av cytostatikabehandling

Som namnet säger drabbar den händer och fötter, handflator, fotsulor, tå och fingernaglar. Samt kan nerverna drabbas i händer och fötter (perifer neuropati).

Det finns många olika typer av cytostatika, vissa kan ge dessa biverkningar (HFS). 

Graden av biverkningar varierar från individ till individ vi är alla olika, jämför därför inte dina biverkningar med någon annan.

Om du är orolig eller har problem som du inte kan handskas med, tala med din läkare eller din kontaktsjuksköterska.


Vid svåra biverkningar kan din läkare skriva remiss för handsjukvård till oss på fotsjukvården

Vi behandlar dig utifrån dina besvär samt ger råd och tips.

Det är viktigt att ta hand om problemen i tid för att minska risken för svåra biverkningar.


För medicinsk handsjukvård krävs en remiss av Onkolog- eller hudläkare

Handsjukvårds remissen skickas till individuella vårdärenden (IVÄ) för att få ett godkännande från dem till oss innan behandling kan ges.

(Kontakta oss så hjälper vi gärna till att informera er om hur ni går tillväga)


Vi tar även emot hudpatienter med behov av medicinsk handsjukvård!