MEDICINSK FOTVÅRD

GKS

 

Remiss fotsjukvård

 

Remissavtal med Region Stockholm
Vi arbetar med förebyggande fotsjukvård efter riskbedömning vilket innebär följande 
 • Hel- och delbehandlingar utgår från remittentens frågeställning samt vår bedömning
 • Utifrån avtalet med Region Stockholm för fotsjukvård utgår man även från riskbedömningar samt patientgrupper som ingår i avtalet
 • Fotstatus för att förebygga eventuella framtida skador och sår görs utefter patientens behov


 

Fotsjukvård bedrivs för följande patientgrupper
 • Diabetespatienter (typ 1 och 2) med befintlig eller begynnande komplikation i riskgrupp 2 och ytliga och läkta sår på foten i riskgrupp 3 enligt nationella diabetesregistret
 • Patienter med cirkulationsrubbningar som förorsakat eller riskerar förorsaka sårbildningar
 • Patienter med grava fotproblem inklusive missbildningar och felställningar förorsakade av reumatiska, ortopediska och neurologiska sjukdomar
 • Andra fotsjukvårdsfall av uttalad medicinsk natur, t.ex. svårare nageltrång eller psoriasis med fotkomplikationer m.m.
 • Patienter i akut behov av vård
I målgruppen ingår inte
 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre 
 • Diabetiker i riskgrupp 1 som inte har påtagliga problem ska inte remitteras till fotsjukvården utan ska skötas av husläkarmottagningen
 • Diabetiker i riskgrupp 4 sköts av specialistvårdens resurser
 • Barn under 8 år

 

 

Remiss skrivs av läkare, distriktssköterska eller diabetessjuksköterska
Fotsjukvården ges på godkända mottagningar i Region Stockholm.
Om fotsjukvård
Fotsjukvård ska förebygga och behandla fotskador samt upprätthålla god fothälsa. 
I samverkan med övrig vård ska fotsjukvård eliminera samt reducera uppkomsten av fotskador. Fotsjukvård ska ske samordnat med annan vård, stöd, behandling och rehabilitering som patienten har behov av. 
Uppdraget omfattar fotjukvård  som bedrivs i öppenvård. 
(Hela avtalet finns att läsa på vardgivarguiden.se)